معرفی نامه
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢٥  کلمات کلیدی: معرفی نامه ی آزاده از کلبه ی ویوارا

عبور می کنم از جایی که سرای من است تا در امتداد هر سفر باز پیداترم کنی! 

آزاده ای هستم بیست و چند ساله! بیست سالش درست اما این چند سالش را هر چه کمتر فرض کنید درست تر می شود.

خانه ی اصلی ام کلبه ی ویواراست اما از آنجا که بسیار سفر می کنم اینجا را ساختم تا بیشتر یادم بماند چه جاهایی مانده که هنـــوز ندیدمشان!

از سال ٨٢ که کلبه ویوارا ساختم سفرنامه هایم آنجا ثبت شد، همه را با اندکی تغییر به اینجا می آورم.

    و من مسافرم هر روز ...در امتداد جاده ای که فقط به سوی توست...

...آزاده از کلبه ی ویوارا